Dariusz Kupisz za „Rody szlacheckie ziemi radomskiej” - Nagroda w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa.


dr hab. Kupisz Dariusz - prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracuje w Instytucie Historii UMCS w Lublinie. Autor m.in.: „Pakosław. Dzieje podiłżeckiej wsi na tle rozwoju regionu od czasów najdawniejszych do 1795 roku” (Radom 1998), „Smoleńsk” 1632-1634 (Warszawa 2001), „Połock 1579” (Warszawa 2003), „Psków 1581-1582” (Warszawa 2006), „Radom w czasach Jagiellonów 1386-1572” (Radom 2009), „Rody szlacheckie ziemi radomskiej” (Radom 2009) oraz wielu artykułów, edycji źródeł, redaktor publikacji zbiorowych.

 

 

 

 

Rody szlacheckie ziemi radomskiej” autorstwa Dariusza Kupisza to wydawnictwo zarówno dla miłośników historii, jak i szerokiego kręgu odbiorców. W książce opisanych jest kilkanaście rodów szlacheckich, które żyły na ziemi radomskiej do końca XVIII stulecia. Są to: Chlewiccy z Chlewisk, Chomętowscy z Chomętowa, Duninowie z Wielkiego Skrzynna, Dunin - Wąsowiczowie ze Smogorzowa, Gniewoszowie z Oleksowa, Kochanowscy Herbu Korwin, Pękosławscy z Pakosławia, Podlodowscy z Przytyka, Potkańscy z Potkanny, Szydłowieccy z Szydłowa, Tymińscy z Jasieńca. Książka jest „doskonałą ilustracją obyczajowości tamtych czasów. Prezentuje materiały dotyczące wydarzeń z życia codziennego szlachty radomskiej, a niekiedy „informacje gorszące”, za co autor przeprasza w przedmowie. Wydawca Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2009.

 

 

 

Jury nie przyznało nagrody w kategorii książka literacka.Nagroda specjalna czasopisma „OK!Magazyn”, patrona medialnego konkursu - Radomskie Towarzystwo Fotograficzne za album „50 lat Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. 1961-2011” (Radom : Radomskie Towarzystwo Fotograficzne, 2011).

 


Jury Nagrody

Jury Nagrody powołuje przed każdą edycją Prezydent Miasta Radomia.

Skład Jury w roku 2009:

Przewodnicząca: dr Żaneta Nalewajk - historyk literatury, redaktor, animator kultury, krytyk literacki, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Członkowie:

dr hab. Jan Bujnowski - prof. nadzw. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Uprawia malarstwo, rysunek, fotografię i instalacje plenerowe.

dr Sebastian Piątkowski - historyk i regionalista, pracownik radomskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.
Specjalizuje się w historii społecznej i gospodarczej centralnych ziem polskich w XIX i XX wieku. Autor i współautor wielu publikacji dotyczących miasta Radomia i regionu. Laureat Nagrody Św. Kazimierza 2013.

Anna Skubisz - Szymanowska - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.A. i A.S. Załuskich w Radomiu (od 1996 roku). Przedstawiciel organizatora.

dr Anna Spólna - literaturoznawca, recenzent i krytyk współczesnej literatury polskiej, pracownik naukowy Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
Krystyna Joanna Szymańska - artysta plastyk, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu, przedstawiciel Prezydenta Miasta Radomia.