Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 

Informacje dotyczące korzystania ze zbiorów biblioteki określają: regulamin wypożyczania książekregulamin korzystania z czytelni, które znajdują się w agendach i filiach bibliotecznych oraz na stronie MBP w Radomiu. Korespondencja wpływająca do biblioteki jest załatwiana w komórkach organizacyjnych według kolejności wpływu. Skargi i wnioski można składać osobiście w sekretariacie bibliotek i, drogą korespondencyjną, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu. Biblioteka udziela odpowiedzi na załatwiane sprawy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.