Majątek, którym dysponuje MBP w Radomiu:


Stan na dzień 31.12.2015 r.

 

 

Środki trwałe w tym:

budynki, urządzenia techniczne, środki transportu

 

2 155 645,54 złotych

 

Wartość księgozbioru mieszczącego się w
budynku głównym i 14 filiach bibliotecznych

 

3 812 526,73 złotych

 

Wartość wyposażenia

 

635 080, 07 złotych