Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

 

Organy zarządzające

Zgodnie z § 10 statutu Miejskiej Biblioteki organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Powołuje i odwołuje go Prezydent Miasta Radomia w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Funkcje i kompetencje dyrektora określa § 4 Regulaminu Organizacyjnego MBP.

DYREKTOR

Anna Skubisz-Szymanowska
tel. 48 36 223 14
48 36 267 35 wew. 18
fax 48 36 338 18
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

***

Zgodnie z § 10 statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Dyrektor zarządza Biblioteką przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu opinii Prezydenta Miasta Radomia. Ich funkcje i kompetencje określa § 5 i 6 Regulaminu Organizacyjnego MBP.

WICEDYREKTOR

Agata Morgan
tel. 48 36 267 35 wew. 19
fax 48 36 338 18
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sułkowska
tel. 48 362 67 35 wew. 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organy doradcze

Zgodnie § 7 Regulaminu Organizacyjnego MBP organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora jest Kolegium, którego Dyrektor jest przewodniczącym. W jego skład wchodzą:

- zastępca Dyrektora,
- główny księgowy,
- przewodniczący zakładowych organizacji związkowych,
- kierownicy działów,
- przewodniczący Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 

 

Regulamin organizacyjny